Joseph u Franġisku

Din il-ġimgħa, żewġ ħatriet eċitanti jwiegħdu li jagħmlu ħajjitna ftit aktar interessanti mis-soltu: Joseph Muscat inħatar Prim Ministru ta’ Malta wara elezzjoni storika, u l-Arġentin Jorge Bergoglio ġie elett bħala Papa Franġisku I.

Qrib in-nies

Il-gvern ġdid ta’ Joseph Muscat qiegħed iwiegħed tama ġdida lil eluf ta’ Maltin u Għawdxin. Wara l-aqwa kampanja elettorali li qatt kellu għallanqas f’dawn l-aħħar erbgħin sena, il-Partit Laburista rritorna biex imexxi l-gvern Malti għall-ħames snin li ġejjin.

Ir-rebħa storika tiegħu kienet aktarx dovuta kemm għall-bżulija li wera l-Partit Laburista f’dawn l-aħħar ħames snin u kemm għall-għadab li l-poplu rabba għat-tmexxija tal-gvern preċedenti. Il-maġġoranza mingħajr preċedenti li biha l-partit rebaħ l-elezzjoni tfisser li l-problemi kollha li ħoloq Lawrence Gonzi u li kellu l-Partit Nazzjonalista issa tgħabba bihom Joseph Muscat.

Mingħand Muscat, il-poplu qiegħed jistenna ħafna, forsi wisq. L-enerġija u l-impetu li biha kiseb il-gvern din id-darba diffiċli tinżamm jekk il-poter—kif għandu tendenza li jagħmel—bil-qajla l-qajl jaqta’ lil Muscat u l-kollaboraturi qrib tiegħu min-nies fit-triq.

Kapitlu ġdid

Huwa xi ftit diżappunt li l-Kabinett il-ġdid mhuwiex magħmul minn uċuh kollha ġodda. Mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-uċuh antiki, la professjonalment, wisq anqas personalment. Iżda stennejt, jew xtaqt, li l-gvern il-ġdid jibda kapitlu totalment ġdid. Għallanqas, hekk naħseb li talab il-vot maġġoritarju tal-elettorat.

Jiena naħseb li Joseph Muscat wera biżżejjed li għandu l-kapaċità personali u professjonali li jagħmel differenza. Iżda Joseph mhuwiex se jkun qiegħed jagħmel kollox. Jeħtieġ jiddelega, kif fil-fatt qiegħed jagħmel bil-formazzjoni tal-Kabinett il-ġdid. Li hawnhekk ma bediex għal kollox kapitlu totalment ġdid jista’ ma jeħbirx tajjeb.

Minkejja dan, nittama li x-xogħol ta’ kulħadd, kemm fil-Kabinett u kemm fil-Parlament, jagħti nifs ġdid lill-politika Maltija. Jidhirli li dan hu li qiegħed jittama u jistenna kulħadd. Jalla x-xogħol kbir li sar f’dawn l-aħħar ħames snin fil-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat, iwettaq fit-tmexxija tal-gvern immexxi minnu dik il-bidla għall-aħjar li jixirqilhom il-Maltin u l-Għawdxin kollha.

Knisja aktar sempliċi

Waqt li jkun qiegħed isir dan, fil-Knisja Kattolika wkoll l-Erbgħa li għaddew twieldu tamiet ġodda. L-għażla ta’ patri umli u sempliċi bħala Papa jidher li qiegħed jintroduċi fit-tmexxija l-aktar għolja tal-Knisja messaġġ li xi wħud minna ilhom jistennew.

Forsi għadu kmieni wisq biex wieħed jgħid, imma l-Kardinal Jorge Bergoglio, issa Papa Franġisku I, jidher li jista’ jġib ftit bidliet li l-Knisja Kattolika għandha bżonn urġentement. Il-fatt li huwa kritiku magħrufa ta’ stil ta’ Knisja li togħxa bil-pompa u ċ-ċerimonjaliżmi diġà jagħti sinjal tajjeb.

Is-sejħa li l-Knisja tkun aktar sempliċi, anqas iffokata fuq il-missjoni pastorali tagħha, sensittiva politikament, ilha ħafna tinħass b’qawwa kbira minn min kien preokkupat bl-attitudni awtoritarja tal-Knisja. Il-konfratell ta’ Bergoglio, il-Kardinal Karlu Martini, ma kienx waħdu f’dan. Jidher li l-Papa Franġisk I għandu din l-istess fehma wkoll.

Spirtu Latino-Amerikan

Bħala patri, il-Papa Franġisku I għandu mnejn hu aktar sensittiv minn saċerdoti oħrajn għall-ħtiġijiet konkreti u pragmatiċi fil-qasam pastorali tal-Knisja. L-istil ta’ ħajtu, anki bħala Kardinal, jidher li jimmarka dan. Anki l-fatt li Bergoglio ma kienx parti mill-Kurja Rumana għandu jgħin sabiex jintroduċi ftit aktar spazju għall-isqfijiet fid-djoċesijiet tagħhom ħalli jaħdmu skont ma jurihom l-Ispirtu mingħajr indħil żejjed.

Jien nobsor ukoll li l-Papa Franġisku I se jġib miegħu ftit minn dak l-ispirtu avventuruż u ferrieħi tipiku tal-Amerika Latina. Probabbilment, din tkun aqwa minnu, u ċert li l-Knisja Kattolika fid-dinja kollha għandna x’tiggwadanja b’dan.

Bil-ħatra tal-Kardinal Bergoglio bħala Papa, il-Knisja qed tibda żmien ta’ avventura. Dan se jkun żmien interessanti li jista’ jnaddaf daqskemm iqanqal.

5 comments:

 1. Ghaziz Mark, Personalment nahseb li r-rebha tal-PL f'Malta hija ghall-fatt li Joseph Muscat irnexxielu jigbor mieghu lil kull b xi mod kien imwegga' jew kien ihossu diskriminat taht il-gvern precedenti. L -ghazla ta' Bergogio hija differenti, imma nispera li huwa wkoll jirnexxielu jigbor fi hdan il-Knisja lil bosta li jhossuhom imwegghin jew diskriminati mill-Knisja. Insellimlek, reno

  ReplyDelete
 2. Dawn mhumiex flimkien f'artiklu wieħed għax hemm xi xebħ bejniethom, iżda biss għax l-istorja tagħhom seħħet fl-istess ġimgħa.

  ReplyDelete
 3. Għeżiż Mark u Reno, Wara r-riżultat ta’ l-Elezzjoni Ġenerali u dik tal-Kunsilli, il-poplu wergħa biċ-ċar li jried bidla totali. Wara 25 sena fil-Gvern il-PL sar arroganti, bħal kull istituzzjoni jew bniedem ieħor li jkun illu fil-poter, Jiena naqbel li ħadd m’għandu jkun fil poter aktar minn 10 snien.
  Dwar il-Knisja, dan il-Papa naħseb li se jkun papa tajjeb bħal ma kien se jkun Papa Ġwanni Pawlu I, (li kieku ma qatluħx) għax fi 33 ġurnata ġa kien għmel taqlieb kbier u rifes ħafna kallijiet. Il-Knisja għanda bżonn taġġorna għaż żminijiet tal-lum. Anki sempliċiment quddiesa wkoll għanda tinbidell mhux dejjem l-istess. In-nies speċjalment iż-Zgħażagħ qed jidbedu sew mil-Knisja... GĦALIEX?

  ReplyDelete
 4. http://markmontebello.blogspot.com/2013/03/the-inheritance-of-pope-francis.html

  ReplyDelete
 5. Il-poplu qed jistenna hafna sempliciment ghax Joseph wieghed hafna!!

  Penga l-ilma jizfen qabel l-elezzjoni u issa kulhadd qed jistenna dak li gie mwieghed qabel l-elezzjoni!! Hemm differenza kbira...

  Joseph Muscat sar il-Prim Ministru wara Lawrence Gonzi b'ekonomija b'sahhita... bl-aktar nies jahdmu, u b'rata ta' qghad li tigi kklasifikata f'wahda mill-inqas rati fl-Unjoni Ewropeja!

  Dak li ha Joseph! .... Gej bill-"problemi kollha li ħoloq Lawrence Gonzi u li kellu l-Partit Nazzjonalista issa tgħabba bihom Joseph Muscat "

  ReplyDelete

Top posts last 30 days

Top posts ever