Sunday, 23 October 2016

L-Amerika sal-barkun

Ninsabu fl-aħħar jiem jaħarqu tal-kampanja twila Amerikana għall-elezzjoni tal-45 President tal-Istati Uniti tal-Amerika. Ftit aktar minn ħmistax oħra, il-biċċa l-kbira tal-elettorat Amerikan irid jagħżel bejn ir-Repubblikan Donald Trump u d-Demokratika Hillary Clinton min minnhom se jkun fid-Dar il-Bajda mill-20 ta’ Jannar tal-2017 għall-erba’ snin ta’ wara.

Ħdura u mibegħda

Min segwa din il-kampanja matul ix-xhur, kif ukoll kampanji simili fi snin imgħoddija, jista’ jgħid kemm kienet atroċi u qalila. Qatt qabel ma kien hemm tant ħdura bejn il-kandidati, qatt tant baxxezza, qatt tant tgħajjir pastaż, qatt tant akkużi malafamanti. Din kienet l-agħar kampanja elettorali Amerikani ta’ kull żmien.

Il-ħdura ta’ bejn il-kandidati nfirxet sa fl-elettorat ukoll u sa nbidlet f’mibegħda. Iż-żewġ kampijiet m’humiex mifruda biss fuq prinċipji u proposti politiċi, imma aktar u aktar fuq il-personalitajiet involuti, jiġifieri Trump u Clinton. U l-agħar, issa li għad fadal ftit jiem oħra biss, jidher li għadu m’għaddiex. Id-doża qed iżżid.

Minkejja li l-kandidati għandhom viżjoni differenti għal kollox fuq x’inhi tajjeb għall-Istati Uniti fl-erba’ snin li ġejjin, u setgħu jitkellmu dwar dawn meta u kif riedu, madanakollu t-tnejn niżlu fil-baxx u spiċċaw f’kompetizzjoni ta’ tgħajjir, akkużi u baxxezzi mill-aktar degradanti. It-tnejn iridu jkabbru lill-Amerika, iżda t-tnejn spiċċaw ibaxxuha u jagħtuha isem mill-agħar.

M’hemmx x’tagħżel

Min segwa l-kampanja, u min jinteressah mill-politika tal-akbar u l-aqwa pajjiż tad-dinja, għandu mnejn jitħajjar—għalkemm bla vot—iżomm ma’ naħa jew ma’ oħra. Il-verità hi li, din id-darba, m’hemmx wisq x’tagħżel bejn il-kandidati proposti. It-tnejn aktarx huma l-agħar għażla li l-partiti tagħhom setgħu għamlu dan din il-kampanja.

Clinton għandha bagoll dnubiet tal-imgħoddi li bil-kemm tiflaħ tkaxkru warajha. Ilha aktar minn tliet għexieren ta’ snin fil-politika u kienet involuta f’kull xorta ta’ mbarazz li jwerrċek. Inqabdet f’gideb, kbir u żgħir, kemm-il darba u l-politika tagħha hija pjuttost ċentralista milli liberali (kif tgħid li hi). Hija mara tal-istituzzjoni u ma tara xejn ħlief setgħa, setgħa, setgħa.

Trump, min-naħa l-oħra, huwa kummerċjant billjunarju li daħal għall-politika f’dawn l-aħħar ftit xhur. Hu speċi ta’ xi Berlusconi mingħajr is-sengħa politika u l-ġibda personali li dan għandu. Politikament ftit għandu idea ta’ kif ikun tattiku, prudenti jew sensittiv. Il-kliem tiegħu joqrob lejn il-farsesk, u allaħares tagħti kas ta’ kulma jgħid. Kulma jara huwa flus, flus, flus.

Clinton bil-palju

Bejn Clinton u Trump m’hemmx fejn tagħżel. Huma l-agħar prodott li tista’ toffri l-Amerika. Personalment, minkejja t-tendenza tiegħi li nkun simpatizzanti mal-Partit Demokratiku, jekk niġi magħfus lil min għandi nagħżel, aktar nasal biex nagħżel lil Trump, bid-difetti kollha tiegħu, milli lil Clinton. Għall-anqas ħafna drabi sinċier. Clinton qatt m’hija.

Jiena naħseb li, fl-aħħar mill-aħħar, se tkun Clinton li xxejjer il-palju. Mhux għax hi aħjar minnu, imma għax għandha aktar riħ mill-poppa, speċjalment mill-aġenziji ewlenin tal-midja Amerikana. Dawn irewħulha kemm jifilħu waqt li fl-istess ħin jiddemonizzaw u jirredikolaw bla ħniena lil Trump. Il-kelma tagħha tgħodd aktar minn kollox.

Hu x’inhu, din il-kampanja reġgħet wriet, bħalma kienet wriet dik bejn Obama u Clinton u bejn Obama u McCain, li l-Istati Uniti, minkejja s-saħħa, l-għana u l-qawwa tagħha, għandha fi ħdanha xi ħaġa marida serjament. Hija pajjiż kbir—forsi l-akbar li qatt eżisti fl-istorja tal-bniedem—iżda għandu ċertu ċokon u dgħufija li għad jeqridu.

Mhux għalissa, però. Għalissa d-dgħajjes għadhom ma waslux sal-barkun.


https://www.midseabooks.com/home.aspx 
https://www.midseabooks.com/home.aspx