Publications

Books in English
 • Major
  • De Missione Christianorum (1994)
  • Malta’s Philosophy & Philosophers (2011)
  • A Philosophy of Madness (1998)
  • 20th Century Philosophy in Malta (2009)

 • Others

  • Daniel Callus (1994)
  • The Right to Information of Victims of Crime in Malta (2006)
  • Jean-Joseph Lataste (2006)
  • Angelo Pirotta (2006)
  • Making Malta a Safer Place for International Visitors (2007)
  • The Resettlement of Maltese Prisoners (Ed.; 2008)
  • Four Havens of Intimacy (2012)
  • The Amazing Story of Manuel Dimech (2014)
  • Between Rectitude and Incongruity (2016)


Books in Maltese


 • Major
  • Il-Ktieb tal-Filosofija f’Malta (2 vols, 2001)
  • Dimech (2004; 2nd ed., Vol. 1, 2013)
 • Others
  • Pietru Caxaru u l-Kantilena Tiegħu (1992; 2nd ed. 2015)
  • Il-Verità Teħlisna (1993)
  • Il-Bejjiegħ ta’ l-Inċens u ċ-Ċnieser (1994)
  • Taqtigħ f’Salib it-Toroq (1995)
  • Stedina għall-Filosofija Maltija (1995)
  • L-Iskutella ta’ l-Abbandunati (2000)
  • Daphne (2003)
  • Jien, Manwel Dimech (2006; 2nd ed. 2017)
  • Pietà-Gwardamanġa (2008)
  • Il-Fidwa tal-Anarkiżmu (2010; ebook, 2014)
  • Manwel Dimech: Fi kliemi (2010)
  • Manwel Dimech – Ivan u Praskovja u Kitbiet Oħra (Ed., 2011)
  • Aphorisms: Manuel Dimech (ed. with Francis Galea, 2012)
  • Il-Kompliċità ta’ Nies bla Setgħa (2013)
  • Manwel Dimech: ilbieraħ – illum – għada (Ed., 2013)
  • Bejn ix-Xieraq u l-Għelt (2016)
  • Min Qatel il-Patri? (with Marlene Mifsud Chircop; 2016)
  • Min Jgħidu n-Nies li Jien? Il-faqar tal-paternaliżmu (2017)

Articles in Maltese (selection):
 • Scientific
  • 2004, ‘In-natura u t-trattament ta’ l-annimali fil-filosofija ta’ San Tumas ta’ Akwinu’ (The nature and treatment of animals in the philosophy of St Thomas Aquinas), Knisja 2000, n.67, Jan-Mar, Maltese Dominican Province, Malta, pp. 51-58.
  • 2007, ‘It-trattament tal-barranin mizmumin f’Malta’ (The treatment of foreign detenees in Malta), Knisja 2000, Maltese Dominican Province, Malta, no.80, April-June, pp. 37-47.
  • 2008, ‘It-theddida tal-kriminalità fid-dinja’ (The threat of crime in the world), Knisja 2000, no.86, Oct-Dec, Maltese Dominican Province, Malta, pp. 41-46.
  • 2009, ‘Il-kuncett filosofiku tal-evoluzzjoni biologika u l-kompatibbiltà tieghu mat-twemmin monoteista’ (The philosophical concept of biological evolution and its compatibility with monotheist belief), Knisja 2000, no.87, Jan-Mar, Maltese Dominican Province, Malta, pp. 41-67.
  • 2012, 'Illuminizmu u nazzjonalizmu: Mintoff mahbub u mibghud' (Illuminism and nationalism: Mintoff loved and loathed), Mintoff: Il-bniedem u l-istorja (Mintoff: The man and history), ed. by Mario Cutajar, Sensiela Kotba Socjalisti, 135, Malta, pp. 38-54.
  • 2012, ‘Il-filosofija politika ta’ Mintoff’ (The Political Philosophy of Mintoff’), Duminku Mintoff: Bejn storja u miti (Dominic Mintoff: Between history and myths), Horizons, Malta, pp. 103–140.
  • 2014, 'Il-poeżiji reliġjużi ta' Manwel Dimech', Knisja 2000, nru. 108, pp. 17-31. 
 • Others
  • 1989, ‘Bidliet li sehhew’ (Undergone changes), Stenbah Nisrani, Acts of the VII Kerygma Seminar (1989), Union Press, Malta, pp.1-30.
  • 1995, ‘Il-filosofija Maltija: Lejn l-izvilupp ta’ hsibijietna’ (Maltese philosophy: Towards further developments in our thought), Il-Mument, Malta, September 24, pp.16-17.
  • 1996, ‘Il-filosofija Maltija: Mahluqa jew mehtiega?’ (Maltese philosophy. Invented or needed?), It-Torca, Malta, February 4, p.8.
  • 2007, ‘Ġieħ lill-Baħħar’ (Honour to a Seafarer), Ragg ta’ l-Istilla, Prince of Wales Own Philarmonic Society, Malta, February.
  • 2007, ‘Tliet Itfal u Zewg Isqfijiet’ (Three children and two bishops), Madonna ta’ Fatima – Gwardamangia, libretto, Malta, pp. 15-23, June.
  • 2012, 'Mintoff: Il-grajja ta' hajtu' (Mintoff: The story of his life), It-Torca, suppliment, Malta, 2 September, pp. 6-15.
  • 2012, 'Seħer is-skiet' (The enchantment of silence), Katalgu (Catalogue), Il-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb - The Malta Book Fair, 28th ed., National Book Council and Malta Libraries, Valletta, Malta, pp. 42-44.
  • Awarded 2nd place in its
   category by the
   National Book Council
  • 2013, 'Ir-ricerka dwar Dimech' (Researching Dimech),  Manwel Dimech: Ilbierah - illum - ghada [Manuel Dimech: Yesterday - today - tomorrow], ed. by M. Montebello, Malta, pp. 163-178.
  • 2014, 'Daħla' (Introduction), L-Elf Lewn ta' Mintoff (Mintoff of a Thousand Hues), Claire Xuereb Grech, SKS, Malta, pp. 25-28.
Articles in English (selection):
 • Scientific
  • 1992, ‘Plato on “sociability” and its educational transmission’, Education, University of Malta, vol.4, no.3, Malta, pp.2-9.
  • 1991-92, ‘The published works of Daniel A. Callus’, Journal of Maltese Studies, University of Malta, nos.21-22, Malta, pp.14-19.
  • 1992, ‘The humanist philosophy in Peter Caxaro’s “Cantilena”: a study of a representative of humanism in Maltese philosophy’, Pietru Caxaru u l-Kantilena tieghu, ed. M. Montebello, Malta, pp.15-38.
  • 1993, ‘The philosophical implications of Einstein’s relativity theory’, Melita Theologica, University of Malta, vol.XLIV, no.2, Malta, pp.33-43.
  • 1994, ‘The philosophical contribution of Daniel A. Callus: a representative of neoscolasticism in Maltese philosophy’, Daniel Callus - Historian & Philosopher, ed. M. Montebello, University Services Publishing Co., Malta, 21-49.
  • 2008, ‘The impact of “radicalisation” on community punishments in Malta: An outline’, AGIS Programme, European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security, Brussels. 
  • 2012, Foreword, The Battle Roar of Silence: Faucault and the carceral system, by Meinrad Calleja, Faraxa Publishing, Malta, 2012, 11-19.
  • 2012, 'Madness’ in Plato’s Attic dialect: etymon and etymology', Malta Classics Association, December issue, Malta, 6-24.
 • Others
  • 1992, ‘A Maltese poet in Paris’ (Review of Le Rituel du Crèpuscule of O. Friggieri), ‘Mal-Fanal hemm Harstek tixghel’ ta’ Oliver Friggieri, T. Zarb, Malta, pp.127-130.
  • 1993, Comments on ‘Veritatis splendor’ of Pope John Paul II, The Malta Independent, Forum, Malta, October 10, p.8.
  • 1994, ‘The day the music died. Reflections on the Pope’s Veritatis spendor’, The University Observer, University of Malta, Malta, February, p.2.
  • 1995, ‘Comments on Pope John Paul’s Ut unum sint. On rewriting the past’, The Malta Independent, Malta, June 25, pp.41, 45.
  • 1995, ‘Maltese philosophy: an overlooked tradition?’, The Sunday Times, Malta, September 24, pp.48-49.
  • 2008, ‘An island which is tiny, though not small’, The Philosophers’ Magazine, Issue 42, pp. 50-52, London, England.
  • 2012, 'Henry's Europe and Empire', The Times of Malta, 20 June, p. 11.
  • 2015, ‘Who really discovered the Cantilena?’, Culture and Entertainment, supplement with The Sunday Times of Malta, 14 June, p. 1.
Articles in Italian:
 • 2006, ‘La filosofia di Pietro Caxaro’ (The philosophy of Peter Caxaro), Melita Theologica, vol.57, no.1, Malta.
Regulars:
 • Since 1993, Weekly contributions in Maltese appear in It-Torca, Malta (stopped by Church censure in May 2018)
 • Regular articles on philosophy, religion, criminal justice, and social anthropology and social psychology, appeared in Malta in L-Impenn Kristjan (from 1985), Il-Mument (from 1991), The Sunday Times (from 1991), It-Torca (from 1993), The Malta Indipendent (from 1995), www.maltastar.com (2005-6) and others.
Interviews (selection):

  Top posts last 30 days

  Top posts ever