Għawdex u lil hawn minnu

Ix-xogħol li sar f’Għawdex minn amministrazzjonijiet governattivi imgħoddija fis-snin li għaddew u x-xogħol li qiegħed isir mill-amministrazzjoni governattiva kurrenti donnu dejjem jitlaq mill-premessa li l-gżira Għawdxija għandha dejjem tibqa’ tiddependi minn Malta. Jidhirli li ma jistax isir progress u żvilupp xieraq biżżejjed jekk ma jerġax jibda jitħaddem il-kunċett li kien jeżisti fl-imgħoddi―saħansitra qabel ma kien hemm xi Ministeru għal Għawdex―li l-gżira tkun awto-suffiċjenti.

Xogħol u saħħa

Qabel xejn, dan ifisser li jinħoloq xogħol għall-Għawdxin f’Għawdex stess. Ma ninsewx li din hi waħda mill-wegħdiet ewlenin tal-Programm Elettorali tal-gvern attwali għal Għawdex. Imma s’issa ma jidhirlix li smajt wisq fuq dan. Kulħadd jaf li għosfru l-biċċa l-kbira tal-fabbriki li kien jħaddmu lill-Għawdxin fl-imgħoddi. Li jerġa’ jkun hemm f’Għawdex possibbiltajiet simili jidher li għandha tkun prijorità ewlenija.

Naturalment, il-lista ta’ ħtiġijiet ma tiqafx hawn. Ngħidu aħna, l-awto-suffiċjenza fir-rigward tas-saħħa hija urġenti daqs dik tax-xogħol. Il-limitazzjonijiet konsiderevoli li għandu l-isptar ta’ Għawdex, imma wkoll in-nuqqas ta’ servizzi oħra ta’ saħħa f’Għawdex stess―mhux anqas dawk soċjali―, qegħdin joqorsu lill-Għawdxin fil-laħam il-ħaj.

Li bosta Għawdxin iridu prattikament ‘jemigraw’ Malta, xi kultant bl-involviment ta’ membri oħra tal-familja, minħabba kura serja medika m’għandhiex tkun aċċettabbli. Imma anki fejn dan mhuwiex il-każ, il-fatt li servizzi soċjali, psikjatriċi u l-bqija huma serjament nieqsa f’Għawdex stess, qiegħed joħloq tbatija mhux meħtieġa fuq l-individwi daqskemm stress qawwi fuq il-familja (inkluż ekonomikament).

Il-fliegu

Dan ma jorbotx biss mas-servizz ta’ transport bejn Għawdex u Malta. Il-wegħdiet elettorali li dan is-servizz ikun aktar konvenjenti―kemm bil-baħar u kemm bl-ajru―jolqot biċċa biss mill-problema. Anzi, wisq nibża’ li, xi kultant, dawk li jinsistu fuq dan l-aspett biss jinjoraw il-ħtieġa akbar tal-awto-suffiċjenza Għawdxija. ‘

Jekk xejn, it-titjib tat-transport bejn iż-żewġ gżejjer, kif ukoll il-ħolqien ta’ mollijiet xierqa għal vapuri kbar turistiċi (wegħda oħra elettorali), bla dubju jħalli mpatt tajjeb fuq l-ekonomija lokali Għawdxija. Dan huwa tajjeb, ħa niftiehmu, imma mhux biex isir sforz anqas biex jitjiebu s-servizzi f’Għawdex stess. Aktar konvenjenza u effiċjenza f’dan it-transport m’għandux jintuża bħala skuża għal nuqqas ta’ investiment f’Għawdex innifsu.

Jidhirli jien li l-isforz ewlieni għandu jibqa’ dejjem li l-Għawdxin jaqilgħu ħobżhom u jkunu moqdija f’Għawdex stess. Ħafna li qabel, anki għal raġunijiet politiċi, kellhom bilfors ifittxu x-xogħol f’Malta m’għandhomx jibqgħu fl-istess saram illum ukoll. Jekk Malta hi ‘tagħna lkoll’, għall-Għawdxin Għawdex mhuwiex anqas.

Edukazzjoni

Mas-servizzi ta’ xogħol u ta’ saħħa, ma rridx inħalli barra s-servizzi edukattivi. Għal bosta studenti Għawdxin, speċjalment ta’ livell terzjarju, dawn m’huma xejn anqas minn pjaga sħiħa, kemm għalihom u kemm għall-familji tagħhom. Jidhirli jien li għandu jkun hemm sforz governattiv ferm akbar biex studenti bħal dawn ikollhom ħajjithom eħfef.

Iżda mhux biss. Il-biċċa l-kbira tas-servizzi li jingħataw Malta fl-edukazzjoni tal-adulti mhumiex aċċessibbli Għawdex. Sa fejn naf jien, ebda inċentivi governattivi ma jingħataw lil min joffri dawn is-servizzi f’Malta biex joffrihom ukoll Għawdex.

Bla dubju, l-insularità u ċ-ċokon ta’ Għawdex dejjem se jibqgħu problema. Iżda mhijiex parti mill-ħila tagħna lkoll li nibdlu l-iżvantaġġi f’vantaġġi? L-amministraturi jridu jibqgħu iffukati sew fuq liema huma l-prijoritajiet fil-lista ta’ ħtiġjiet, u ’l min kien ilu ħafna snin isofri riħ mill-pruwa jfittxu li jġibuhulu mill-poppa.


No comments:

Post a Comment

Top posts last 30 days

Top posts ever