Sunday, 3 September 2017

Min irid il-paċi?

It-theddid kontinwu tan-Nord Korea kontra l-Ġappun għandu jħasseb lil kulħadd bħalma għandu jħasseb ir-rispons tal-pajjiżi l-qawwija tad-dinja għalih. L-attitudnijiet li wieħed jinnota huma aggressivi u ostili. Fil-fatt, min mod u min ieħor, kulħadd jhedded lil kulħadd. Dan filwaqt li kullħadd, jekk ma tridx, jitkellem fuq il-paċi u kemm irid il-paċi.

Profitti

Għandu mnejn nistgħu naħsbu li l-biċċa l-kbira tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn il-pajjiżi, partikularment bejn dawk kbar jew b’saħħithom, għandhom l-iskop li jżommu l-paċi jew għall-anqas in-nuqqas tal-gwerra. Dan l-iskop ċertament jiġi mxandar minn fuq il-bjut, jew il-mikrofoni, qisu kien xi kantaliena li kulħadd jafha bl-amment.

Madanakollu, wieħed jissusspetta li d-diskors fuq il-paċi għandu mnejn hu biss paraventu li jaħbi intenzjonijiet oħra. Wieħed ċertament m’għandux jinjora li l-gwerra ġġib il-qligħ għal xi wħud li, għalkemm ma jidhrux fil-beraħ jew jinstemgħu fl-aħbarijiet, ikollhom influwenza qawwija wara l-gvernijiet tagħhom. Fost dawn hemm il-kummerċjanti tal-armamenti, biex ma nsemmux ukoll l-uffiċċjali tal-militar.

Filwaqt li kulħadd jitkellem fuq il-paċi, xi wħud jaħdmu biex ikun hawn il-gwerra. Għax bil-gwerra jdaħħlu l-flus, flus kbar, flus ta’ dimensjonijiet stellari. Il-gwerra minn dejjem kienet biċċa kummerċ, u dan mhuwiex anqas illum. Anzi, jista’ jkun li llum aktar minħabba l-prezzijiet m’għola s-sema tal-armamenti u ta’ dawk kollu li timplika gwerra.

Qligħ

Fil-bidu tas-seklu l-ieħor, qabel ma bdiet l-Ewwel Gwerra Dinjija, kulħadd l-istess kien jagħmel. Il-pajjiżi l-qawwija kienu jitkellmu fuq il-paċi u kemm iħobbu u jridu l-paċi. Madanakollu, minn taħt kulħadd kien qed jaħdem għall-gwerra, b’mod speċjali l-industrijalisti l-kbar, li dejjem għorku jdejhom kulmeta kien hemm il-possibbiltà li jiftaħ is-suq tal-gwerra.

Agħfas minn hawn u iġbed minn hemm, dawn l-industrijalisti u l-kummerċjanti kien irnexxielhom jikkonvinċu lill-gvernijiet tagħhom jidħlu għal gwerra li taparsi kellha tkun limitata u qasira. Dil-gwerra, meta bdiet, mhux biss damet erba’ snin, li fiha nqatlu aktar minn 40 miljun ruħ, il-biċċa l-kbira fil-fjur ta’ ħajjithom, imma daħħlet fiha d-dinja kollha.

Kull gwerra ġġib il-qligħ għal min jipprovdi l-elf miljun ħaġa meħtieġa biex tiġi miġġielda, mill-uniformijiet sal-bombi, miż-żraben sal-ajruplani, mill-iżgħar ħaġa sal-akbar. Il-gvernijiet jixtru bla rażan għax ikunu jridu jirbħu l-gwerra, u l-bwiet ta’ dawk li jipprovdu l-apparat infernali tal-gwerra jiżfnu max-xitan.

Tixwix

Fil-Lvant Imbiegħed ilna naraw movimenti ta’ gwerra. In-Nord Korea, li dejjem ipinġuhielna bħala xi dimonju li jrid jixba bid-demm, mhijiex l-uniku pajjiż involut f’dan. Hemm għadd ta’ pajjiżi li lkoll, bl-attitudnijiet tagħhom, qegħdin irewħu l-qiegħa bit-tama, milli jidher, li tfaqqa’ xi waħda li tista’ tinvoli lid-dinja kollha.

Jidher li wieħed ma jkunx qed jiffantastika wisq meta jgħid li jista’ jkun hemm min qed ixewwew bil-kbir u l-ħin kollu biex il-ġnus imorru għall-gwerra. L-industrijalisti li jistgħu jgawdu mill-gwerra donnhom qed jaħdmu bis-sħiħ biex iwasslu lill-gvernijiet tagħhom sal-punt li ma jkunux jistgħu jwaqqfu l-inevittabbiltà tal-ġlied.

Il-gwerer huma kollha ħżiena, kbar jew żgħar, iżda waħda fil-Lvant Imbiegħed li tinvolvi n-Nord Korea u l-Ġappun aktarx ma tkunx tista’ tinżamm limitata għal dawk l-inħawi biss. Id-dinja kollha tista’ tidħol fin-nofs fi ġlieda tal-biża’ bħalma kellna darbtejn is-seklu l-ieħor.

Min irid il-paċi jaħdem għall-paċi, mhux għall-gwerra.


No comments:

Post a Comment

Top posts last 30 days

Top posts ever