Sunday, 12 June 2016

Il-GB tibqa’ ġewwa

Jien ma nemminx li r-referendum fil-Gran Britannja (GB) fi żmien ġimgħa u nofs oħra, fit-23 ta’ Ġunju, jirnexxielu jxaqleb il-miżien sabiex joħroġ il-GB mill-Unjoni Ewropea (UE). Ngħid hekk għax jidhirli li hemm biżżejjed raġunijiet tekniċi (politiċi u ekonomiċi) kif ukoll emozzjonali (storiċi u temperamentali) għala l-votanti Britanniċi ma jagħżlux li jieħdu dan il-pass drastiku.

Storja u temperament

Nibda mir-raġunijiet emozzjonali. Il-ħruġ mill-UE jerġa’ jixħet lill-GB fi stat li, fi tmiem is-seklu 19, kien beda jissejjaħ l-‘iżolament splendidu’ (‘splendid isolation’ bl-Ingliż). Dan kien fi żmien it-tmexxija tal-prim ministri konservattivi Desraeli u Gascoyne-Cecil. F’dan iż-żmien, dawn iddeċidew li, filwaqt li jżommu relazzjoni ta’ ħbiberija ma’ kulħadd, ma jagħmlu alleanzi ma’ ebda nazzjon ieħor, u hekk ifendu għal rashom.

Il-fehma ġenerali hija li, fl-aħħar mill-aħħar, din il-politika aktar għamlet ħsara lill-GB milli ġid. Filwaqt li nazzjonijiet oħra bdew iforġu alleanzi bejniethom u jnaqqru mis-saħħa Britannika, il-GB bdiet issib lilha nnifisha dejjem aktar iżolata politikament u ekonomikament. Din l-esperjenza xi ftit jew wisq qarsa l-GB ma nsiethiex. Xi wħud mhumiex lesti li jerġgħu jagħmlu l-istess żball issa billi jeżolaw lilhom infushom mill-UE.

Barra minn hekk, dejjem fuq livell emozzjonali, il-Britanniċi huma b’mod ġenerali poplu konservattiv li, minn dak li juru deċiżjonijiet politiċi imgħoddija, ma jidhirx li jħobb bidliet drastiċi bħalma jkun il-ħruġ mill-UE. Il-Britanniċi jidhru li huma miġbuda aktar lejn bidliet żgħar li ma jġibu ebda trawma. Il-ħruġ mill-UE għandu mnejn jidher wisq trawmatiku għat-temperament Britanniku.

Kummerċ u investimenti

Mil-lat tekniku, ir-raġunijiet politiċi u ekonomiċi għala l-GB ma naħsibx li hija lesta li toħroġ mill-UE huma sinifikattivi daqs l-oħrajn li semmejt qabel, jekk mhux aktar. L-ewwel nett, il-GB diġà tgawdi fl-UE minn vantaġġi kbar li ma jagħmluhiex meħtieġa li toħroġ mill-UE sabiex tikseb aktar minnhom. Il-vantaġġi li l-GB tgawdi bħalissa, kemm mal-pajjiżi tal-UE nnifisha kif ukoll ma’ pajjiżi ’l barra minnha, inkluż l-Istati Uniti, jintilfu kollha li kieku l-GB kellha tħalli l-UE. F’dan il-każ, il-GB jkollha terġa’ torganizza l-qasam kollu tan-negozjati ekonomiċi mal-pajjiżi kollha, din id-darba mingħajr is-saħħa tal-UE warajha.

Appart l-qasam tal-kummerċ, il-ħruġ tal-GB mill-UE tesponiha għall-periklu li l-investimenti minn barra għal ġewwa jonqsu drastikament. Anqas u anqas investituri jkunu lesti li jorbtu flushom ma’ pajjiż li la taf huwiex hawn jew hemm, u li jista’, mingħajr il-mażra tal-UE, illum jiddeċiedi mod u għad jiddeċiedi mod ieħor. Mingħajr investimenti suffiċjenti minn pajjiżi oħrajn u mill-kumpaniji tagħhom, bħala ċentru ewlieni ta’ investiment il-GB għandha x’titlef bil-kbir.

Dan kollu, jekk jasal biex iseħħ, iġib effett mhux żgħir għall-agħar fuq l-impjiegi fil-GB. Dan jista’ jkun l-akbar effett devastanti u qalil jekk il-GB tħalli l-UE, wieħed li ftit nies, nistħajjel, ikunu jesti li jirriskjaw. L-impjiegi jistgħgu jintilfu mhux biss għal raġunijiet ta’ kummerċ u investimenti, iżda wkoll għal raġunijiet ta’ anqas sigurtà nazzjonali.

Pożizzjoni ta’ vantaġġ

Is-sigurtà nazzjonali u l-ħarsien tal-impjiegi torbot direttament mal-immigrazzjoni ta’ nies barranin, partikularment mill-Ewropa u l-Asja, ġol-GB. Bħalissa l-GB għandha konċessjonijiet mill-UE sabiex effettivament tirregola l-immigrazzjoni. Tassew, il-GB tkun tista teoretikament tillimita aktar l-immigrazzjoni jekk tħalli l-UE. Iżda dan ma jkunx aktar faċli mingħajr l-UE milli biha. L-UE bħalissa sservi ta’ barriera importanti għall-imigrazzjoni ġewwa l-GB. Dan jispiċċa jekk il-GB tħalli l-UE.

Barra minn hekk, il-GB tista’ dejjem tinnegozja mal-UE aktar konċessjonijiet rigward l-immigrazzjoni fi ħdanha. Imma dan ma tkunx tista’ tagħmlu faċilment jekk tħalli l-UE.

Bid-diffikultajiet kollha li s-sħubija mal-UE ġġibilha, bil-pożizzjoni privileġġjata tagħha l-GB aktar tgawdi mill-UE milli ġġarrab tbatijiet. Il-pożizzjoni tagħha bħalissa, b’sieqha waħda ġewwa l-UE u l-oħra barra, tiggarantixxi li l-GB tinfluwenza bil-kbir id-deċiżjonijiet tal-UE. Biż-żewġ saqajn barra, dan jintilef għal kollox. Bħalma tintilef ukoll il-pożizzjoni ferm privileġġjata li għandha bħalissa mal-Istati Uniti.

Le, le, ma naħsibx li l-votanti tal-GB jiddeċiedu li pajjiżhom iħalli l-UE.


http://www.free-ebooks.net/ebook/L-istruttura-Kjaztika-Tall-Kantilena-ta-Pietru-Caxaru

1 comment:

Top posts last 30 days

Top posts ever