Sunday, 22 October 2017

Għali għall-mewt

X’għali għall-mewt għandi għat-tmiem inġust, godard u qarrieq ta’ Daphne Caruana Galizia! Kienet x’kienet il-fehma politika tagħha, kien x’kien il-mod kif titkellem u tikteb, il-qerda terribbli tagħha hija telfa għal Malta u Għawdex kollha, telfa għad-diċenza tagħna, telfa għaċ-ċiviltà tagħna, telfa għal-libertà tal-espressjoni.

Daqqa lil pajjiżna

Meta nhar it-Tnejn li għadda, 16 t’Ottubru, smajt bil-qtil attroċi ta’ Caruana Galizia, ħassejtni nimrad. Mhux għax kont naqbel ma’ xi fehma tagħha, mhux għax kont nafha mill-qrib, mhux għal xi raġuni personali, daqskemm għax in-nazzjon tagħna ġie fuqu dan l-għajb kbir li ġurnalista bħalha tintemm b’dan il-mod.

Dan hu pajjiż ħieles, pajjiż li jħalli lil kulħadd jgħid li jrid, pajjiż li fih kulħadd jista’ jgħid dak li jrid kif irid, pajjiż li jħobb, jippromovi u jiddefendi d-dritt tal-espressjoni. Caruana Galizia kienet teżerċita dan id-dritt sal-limiti tiegħu, u forsi lil hinn ukoll. Imma kien dan id-dritt, sagrosant għal kull demokrazija u ċiviltà, li n-nazzjon tagħna ggarantielha għas-sigurtà tagħha.

Ma jeżisti ebda dritt tal-espressjoni mingħajr sigurtà. Min jitkellem irid ikun fiż-żgur li ma jaqlagħhiex. Imma din is-sigurtà ġie ivvjolata t-Tnejn li għadda. Dan id-dritt ġie mogħti daqqa kerha ta’ mannara li ma jixraq lil ħadd f’pajjiż iċċivilizzat.

Il-qalb imġerrħa tan-nazzjon

L-indinjazzjoni li ħassejt din il-ġimgħa għal dan l-assassinju viljakk jirrifletti biss l-għożża li lkoll għandu jkollna għad-dritt tal-espressjoni li d-demokrazija ta’ pajjiżna jissejjes fuqu. Caruana Galizia kienet eżempju sabiħ u rari ta’ kemm dan id-dritt jista’ jittieħed sal-limiti tiegħu.

Hi x’inhi l-fehma tagħna fuq il-ġurnaliżmu tagħha, konniex naqblu jew ma naqblux ma dak li kienet tgħid u kif tgħidu ... ilkoll kemm aħna konna, għadna u nibqgħu niddefendu d-dritt tagħha li tgħidu. Li ġurnalista bħal din, estrema kemm kienet estrema, tintemm hekk, b’din il-krudeltà, indifferenza u stmerrija kollha, huwa insult lilna lkoll li nħobbu d-demokrazija, lil pajjiżna u ċ-ċiviltà tagħna.

It-Tnejn li għadda, b’dak l-att aħdar u insensittiv, kienet il-qalb tan-nazzjon Malti u Għawdxi li ġiet imġerrħa. Nibki—emminni—meta nġib f’moħħi dak it-tmiem terrifikanti li jitfa’ fl-għajb lilna lkoll u jħammeġ l-isem ta’ pajjiżna u tan-nazzjon tagħna.

Ġudizzji mgħaġġla

Ħafna għaġġlu biex mill-ewwel jibdew jagħmluha tal-ġudikanti u jitfgħu l-ħtija fuq naħa jew fuq oħra. Għaġġlu għax il-politika tibqa’ tagħma lil min hu ffissat biha. Imma xogħlna din il-ġimgħa ma kinetx li niġġudikaw jew li nasla għal xi konklużjoni bl-amment u bl-addoċċ. Kienet li nitnikktu—bil-kbir—għal dan l-oltraġġ li sar lil pajjiżna.

Jien nagħli għal Caruana Galizia personalment ukoll. Iva. Nagħli għall-inġustizzja aħħarija li saret magħha f’dan l-att hekk beżżiegħ. Nagħli għax ebda persuna, partikularment ġurnalista bħal din, m’għandha jkollha tmiem bħal dan. Nagħli għaliha, għal uliedha, għall-familja tagħha, ... imma l-aktar għan-nazzjon Malti u Għawdxi.

Is-sigurtà tal-ġurnalisti, huma min huma, jgħidu x’jgħidu fil-qadi ta’ xogħolhom, huwa imperattiv f’pajjiż demokratiku u ċivilizzat. Mingħajr il-ġurnalisti, speċjalment ta’ dawk li huma l-aktar kuraġġużi, imprudenti u vokali, iċ-ċiviltà demokratika tagħna taqa’ biċċiet. U magħha jaqgħu l-libertajiet tagħna kollha.

Minn hawn hekk nixtieq nagħti l-kondoljanzi minn qiegħ qalbi lil ulied Caruana Galizia u lill-familja tagħha. Nibki magħhom għal din it-telfa terribbli. Bħalma nibki man-nazzjon imġerraħ tagħna.


http://www.bdlbooks.com/maltese-history/6101-min-qatel-il-patri.html

3 comments:

  1. So true Malta ma ghadiex li kienet .

    ReplyDelete
  2. Kull min hu bniedem ta' rieda tajba; kull min għandu moħħ biex jirraġuna, kull min jagħraf li aħna lkoll għandna nafu nagħdru u nħennu, ma jistax ma jaqbilx ma fr Mark. Jien ukoll mhux dejjem qbilt ma' dak li kitbet Daphne iżda qatt u qatt ma kont nobsor li din ser tispiċċa b'mod daqshekk krudili. U dan, għax kienet taqdi l-professjoni tagħha bl-akbar serjeta'. Mulej agħtiha l-mistrieħ ta' dejjem.

    ReplyDelete

Top posts last 30 days

Top posts ever