Skip to main content

Ebook

Ebook

This is a philosophical book without the usual philosophical jargon. It deals with what philosophy holds most at heart: your happiness.  

Don't we all want to be happy? And yet, total happiness very often eludes us. We often seem to be able to have ‘happiness-pockets’ in our lives, securing happiness for parts or aspects of our lives but not for others. It would seem that some disappointments, displeasures and dissatisfactions never leave us. Though frustrating, we learn to live with them like old scars on our skin. Nevertheless, none of this is necessary. We can indeed be totally happy; content deep down and entirely. We only have to know how. This book might suggest some solutions.

The ‘Four Havens’ explained in the book are four simple distinct ways of assuming a mind-set which disposes you to happiness. Your happiness is not something you must ‘achieve’. It is something you already have in your possession. You only have to be aware of it, and access it. The Four Havens will show you how to do this.

Why are they ‘intimate’? Because they have to do with what is most close and dear to you. They situate themselves in your most personal and private being, well within and out of reach of any duress or distress that you might encounter.

Perhaps this is a book which can heal the never-forgotten wounds which lie deep down in your heart and mind.

ISBN 978-99957-0-321-9

DOWNLOAD FOR ONLY $8.25 (€6.27)!This product is exclusively available for downloading as an ebook.

Comments

 1. Kenneth Zammit Tabona16 December 2013 at 00:00

  who did the cover painting? Its lovely

  ReplyDelete
 2. i think i already have a copy of it. i have a number of books and magazines waiting yo be read but now this book will jump the queue
  thanks Mark

  ReplyDelete
 3. hi Mark ghamilt wahda minn tieghi meta mort biex naqra il-ktieb sibt li kien iehor minn tieghek u mhux dan. dan il-ktieb nixtieq naqrah hafna forsi jirnexxili nehles minn ristrictive baggage li ghandi. ser nipprova nid-dounloadjah u n-hallas on line .

  ReplyDelete
 4. Great post thnx a lot for your intelligent post .
  To download bangle book visit link 1 and mobile details for 2
  http://banglapdfbookfree.blogspot.com
  http://bdmprice.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. Great post thnx a lot for your intelligent post .
  To download bangle book visit link 1 and mobile details for 2
  http://banglapdfbookfree.blogspot.com
  http://bdmprice.blogspot.com

  ReplyDelete
 6. Qatt qrajt "Surprised by Joy" ta' CS Lewis?

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hu possibbli soċjalista liberali?

Spiss nisimgħu lil min jitħaddet fuq is-soċjaliżmu liberali bħallikieku kulħadd jifhem fuqiex qed nitkellmu. Anzi, issir ’il min bħal donnu jiftaħar li hu soċjalista liberali, bħallikieku s-soċjaliżmu waħdu mhuwiex biżżejjed, u jrid il-liberaliżmu miegħu biex joqgħod fuq saqajh. Dan kollu jassumi, evidentement, li s-soċjaliżmu u l-liberaliżmu, għalkemm huma żewġ tipi ta’ essri diversi ħafna minn xulxin, jistgħu jmorru flimkien. Tassew jistgħu? Jien jidhirli li le, ma jistgħux, u min iġibhom flimkien qed igerrfex.

Jgħarraq lil ħaddieħor

Ħa nibda’ bil-liberaliżmu. X’inhu dan? Huwa t-tikketta li l-konservattivi jagħtu lill-ġenerosità tagħhom. Dil-ġenerosità tieħu ħafna għamliet, minn pura u sempliċi karità, sa benefiċċji soċjali, sussidji, għajnuniet bil-ħlas tat-taxxa, u kull sura ta’ benevolenza oħra.

Fi kliem ieħor, il-liberaliżmu huwa l-eċċezzjoni li l-konservattiviżmu jippermetti għalih innifsu. Għala dan? Għax iħobb lil min jurih il-ħniena tiegħu? Għax qalbu taħraq għall-ugwaljanz…

L-università ta’ Bormla

F’Jum il-Mara, ġimgħatejn ilu, fetħet uffiċjalment l-Università Amerikana ta’ Malta. Din, biswit Dock Numru Wieħed ta’ Bormla, tirrappreżenta l-akbar investiment li qatt sar fl-edukazzjoni fl-istorja governattiva f’Malta u Għawdex. Għal Bormla, għal Malta, għall-edukazzjoni, din kienet okkażjoni mill-isbaħ ... iżda li għal ħafna għadha mhijiex konvinċenti biżżejjed.

Bla ndiema

L-għada li saret iċ-ċerimonja sempliċi u sabiħa tal-ftuħ uffiċjali ta’ din l-università, ħsibt li l-gazzetti bl-Ingliż kienu se juru xi ftit tal-indiema. Dawn, fis-snin li għaddew, tgħidx x’ma qalux fuq din l-imbierka università, kemm taqtaq ilsienhom, u kemm sawtu lil dan u lill-ieħor minħabba fiha.

Dal-gazzetti, flimkien xi oħrajn bil-Malti tal-istess pezza tagħhom, qatt ma ħamlu li din l-università tara d-dawl f’pajjiżna. Il-kritika tal-ġurnalisti hi tajba. Ir-riċerka tal-ġurnalisti hi tajba. L-investigazzjonijiet tal-ġurnalisti hi tajba. Imma mhux il-ħdura, il-preġudizzju u l-għira. Dawn mhumiex tajba. La fi…

Il-libertà tal-espressjoni

Qatt ma hu biżżejjed li nisħqu fuq il-libertà tal-espressjoni f’soċjetà demokratika. Għax fuq din il-libertà jistrieħ is-sens kollu li għalih soċjetà bħal din teżisti. Bagħbas mal-libertà tal-espressjoni, tkun xi tkun ir-raġuni jew l-iskuża, u tkun bagħbast max-xewka tad-dahar taċ-ċiviltà tagħna. Ebda demokrazija ma tista’ teżisti mingħajr il-libertà tal-espressjoni.

Trażżin qatt

Qatt m’hemm skuża tajba biżżejjed li għaliha, biha jew minħabba fiha għandha tintmess, jew jingħata l-impressjoni li qed tintmess, il-libertà tal-espressjoni ta’ kull ċittadin membru ta’ soċjetà demokratika. Ebda raġuni jew skuża ma hi jew tista’ tkun suffiċjenti. Qatt, qatt, qatt m’għandu ċittadin, hu min hu, jinżamm milli jesprimi lilu nnifsu kif irid, meta jrid, daqskemm irid u b’liema mod irid.

Dan għax l-istat demokratiku hu tiegħu. Mhux bil-kontra. Mhux iċ-ċittadini huwa tal-istat demokratiku. Le. Huwa l-istat demokratiku li hu taċ-ċittadin. U allura kull ċittadin, kull wieħed u waħda minna, għandna d-d…